Αρχική Ειδήσεις Ελλάδα Δολοφονία Τοπαλούδη : Η άσεμνη χειρονομία του κατηγορούμενου έξω από το δικαστήριο

Δολοφονία Τοπαλούδη : Η άσεμνη χειρονομία του κατηγορούμενου έξω από το δικαστήριο

88
Äßêç ãéá ôçí äïëïöïíßá ôçò öïéôÞôñéáò ÅëÝíçò Ôïðáëïýäç óôç Ñüäï óôï Ìåéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÄåõôÝñá 13 Éáíïõáñßïõ 2020. Êáôçãïñïýìåíïé óôç äßêç ãéá áíèñùðïêôïíßá êáé âéáóìü åßíáé äýï íåáñïß, 20 êáé 21 ÷ñïíþí. Ç äßêç äéåîÜãåôáé óôçí ÁèÞíá êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ ÅéóáããåëÝá Åöåôþí ÄùäåêáíÞóïõ ï ïðïßïò æÞôçóå ôçí ìåôáöïñÜ ôçò õðüèåóçò åðéêáëïýìåíïò ëüãïõò áóöáëåßáò êáé äéáóÜëåõóçò ôçò äçìüóéáò ôÜîçò áí ç äßêç äéåîáãüôáí óôçí Ñüäï. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ξεπέρασε κάθε όριο προς τους δημοσιογράφους ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους για την δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη που σόκαρε το πανελλήνιο.

Κατά την μεταγωγή τους στο δικαστήριο ο Έλληνας κατηγορούμενος ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο και κοίταξε με προκλητικό τρόπο τους δημοσιογράφους αλλά και όσους είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο για την έναρξη της πολύκροτης δίκης για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

O πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη ξέσπασε μετά το πέρας της δίκης για τη δολοφονία της κόρης του. Η ένταση του ήταν μεγάλη, καθώς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους βιαστές του παιδιού του.

Όπως αναφέρει, και οι δύο γονείς ενοχλήθηκαν από τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων, ότι η Ελένη είχε δώσει τη συναίνεσή της στην τραγική συνεύρεσή της με τους κατηγορούμενους.

«Εύχομαι κανένας άλλος γονιός να μην βρεθεί σε αυτή την τόσο φρικιαστική θέση που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Και τι, μάλιστα, αντιμετώπισε το κοριτσάκι μας εκείνη τη βραδιά. Τι βασανιστήρια υπέστη εκείνο το βράδυ με το μαχαίρι στο λαιμό», δήλωσε ο τραγικός πατέρας.

«Όσο και να προετοιμαστεί κανείς ψυχολογικά, όταν βρεθείς μπροστά στους βιαστές και βασανιστές του παιδιού σου, πόσο να αντέξεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με το star και δικαιολόγησε το ξέσπασμα της συζύγου του μέσα στο δικαστήριο.

«Είναι μια μάνα που θέλει να ξεσπάσει. Θέλει να βγάλει τον πόνο από μέσα της», συμπλήρωσε.

Η κ. Τούλα Τοπαλούδη, φορτισμένη μετά την κατάθεσή της και των όσων άκουσε κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέρρευσε έξω από το δικαστήριο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Πηγή:in.gr

Πηγή: www.startmediacorfu.gr