Αρχική Ειδήσεις Ελλάδα Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ

145

Στην πρώτη θέση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας μεταξύ των συναδέλφων τους στην ΕΕ βρίσκονται οι Έλληνες εργαζόμενοι, από οποίους, οι 4 στους 10 φτάνουν και ξεπερνούν τις 48 ώρες. Τόσες ώρες εργάζεται κατά μέσο όρο µόνο 1 στους 10 εργαζοµένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Υγιεινή και Ασφάλεια (Eurofound) που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών, στην Ελλάδα το 37,1% των εργαζοµένων όχι µόνο εξαντλεί όλα τα νόµιµα περιθώρια του εργάσιµου εβδοµαδιαίου χρόνου αλλά υπερβαίνει το 48ωρο. ∆εύτερη σε ποσοστό εργαζοµένων µε αυξηµένο χρόνο εργασίας έρχεται η Ρουµανία, µε το 29,1% των εργαζοµένων να ξεπερνά τις 48 ώρες, µε τρίτη την Πολωνία στην οποία το ποσοστό φτάνει το 23,9%.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η ∆ανία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και η Γερµανία, µόνο ο ένας στους 10 εργαζοµένους ξεπερνά τα θεσμοθετημένα 48ωρα εβδοµαδιαία όρια, µε ποσοστά από 9,4% έως 10,4%.

Το δημοσίευμα  επισημαίνει ότι ο  βαθµός αυτοµατοποίησης της παραγωγής και των υπηρεσιών, η εργασιακή πειθαρχία, η παραγωγικότητα της εργασίας, η εντατικοποίηση και ο αριθµός των πλασµατικών υπερωριών (που κατά κόρον εγγράφουν δηµόσια διοίκηση και ΟΤΑ σε µετακλητούς και τακτικούς υπαλλήλους) αλλά και η οργάνωση της εργασίας επηρεάζουν τους στατιστικούς δείκτες του Eurofound.

Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει και κάποιες τάσεις που αποδεικνύουν ότι το 8ωρο και η τήρησή του παραµένει ακόµη το ζητούµενο για την ΕΕ, 100 χρόνια από την ίδρυση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συνέδεσε την ύπαρξή της µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τον χρόνο εργασίας.

Οι εργαζόµενοι σε 19 από τις 28 χώρες που εξετάστηκαν για την περίοδο 2017-2018 συνήθως εργάζονται πάνω από 40 ώρες την εβδοµάδα. Οι διαφορές οφείλονται κυρίως στην απόσταση ανάµεσα στις συµβάσεις και τον πραγµατικό εργάσιµο χρόνο.

Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει τη µεγαλύτερη εργάσιµη εβδοµάδα στην Ε.Ε. µε 42 ώρες (χωρίς υπερεργασία) ενώ οι συµφωνηθείσες ώρες σταµατούν στις 37 σε εβδοµαδιαία βάση.

Εδώ η κάλυψη του χρόνου εργασίας από τις συµβάσεις είναι πολύ χαµηλή και κυριαρχούν οι ατοµικές συµβάσεις.

Ενα δεύτερο στοιχείο προκύπτει από τις χώρες που εντάχθηκαν µε το τελευταίο κύµα διεύρυνσης στην Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Εσθονία οι εργαζόµενοι δουλεύουν κατά µέσο όρο 6 πλήρεις εβδοµάδες εργασίας περισσότερο από τη Γαλλία.

Κι αυτό δεν οφείλεται µόνο στις περισσότερες ώρες εργασίας στην Εσθονία, αλλά και στον υψηλό αριθµό ετήσιων ηµερών άδειας και αργιών στη Γαλλία.

Ένα άλλο παράδειγµα που δείχνει τάση αύξησης των ωρών εργασίας, είναι αυτό της Φινλανδίας. Εκεί με µια τριµερή συµφωνία που ονοµάζεται Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας κατά 30 λεπτά χωρίς ανάλογη αύξηση των αποδοχών. Επίσης, η Αυστρία αύξησε το ανώτατο όριο των εβδοµαδιαίων ωρών, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών, από 50 σε 60.

Πηγή: https://www.kefaloniapress.gr/2019/11/14/oi-ellines-doyleyoyn-perissotero-apo-oloys-stin-ee/