Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Απαντήσεις έδωσαν τα αρμόδια Υπουργεία στις ερωτήσεις Αυλωνίτη για Φιλαρμονικές και επίδομα...

Απαντήσεις έδωσαν τα αρμόδια Υπουργεία στις ερωτήσεις Αυλωνίτη για Φιλαρμονικές και επίδομα ενστόλων

34

Στις 23 Ιουνίου 2020 κατατέθηκε ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,την οποία συνυπογράφει ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξανδρος Αυλωνίτης, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με την οποία ζητούν τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους ένστολους της Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.Το ίδιο ακριβώς θέμα είχε θέσει ο βουλευτής και προφορικά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη , κατά την πρόσφατη επίσκεψη του τελευταίου στην Κέρκυρα.

Ύστερα από την ερώτηση, στις 15-7-2020 μας απεστάλη Απάντηση, την οποία υπογράφει ο ΥφυπουργόςΠροστασίας του Πολίτη. Η απάντηση αποτελεί απλή αντιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και τίποτα παραπάνω. Δεν αναφέρεται καν εάν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου τους ένστολους της Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.

Σε καμία περίπτωση αυτή η ελλιπής απάντηση δενκαλύπτει τα θέματα που τέθηκαν από την Ερώτηση μας και πρόκειται να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το ανωτέρω επίδομα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 23-06-2020 με αριθμό 7637 ερώτηση των Βουλευτών

κ.κ. Θ. (Π.) ΠΕΡΚΑ, Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Α. – Χ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ, Μ. ΚΑΤΣΗ, Μ. ΤΖΟΥΦΗ καιΟ. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στοΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, τα ζητήματα οικονομικής φύσης τωνστελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων,καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεταιμέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της περ. Ε, του άρθρου 127, του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ.Α’ – 74), ως ισχύει, ορίζεται ότι, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΛιμενικούΣώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και τουΠυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνοπρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούνστις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης),στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας,χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ.

Διευκρινίζεται δε ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τουΠυροσβεστικού Σώματος, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύοννομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώπαρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται μισθολογικών θεμάτων καιυποβάλλουν αρμοδίως, όπου απαιτείται, σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση τουμισθολογικού καθεστώτος.

Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο και τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική καιεπίπονη προσπάθεια που καταβάλλεται από το προσωπικό αυτών κατά την άσκηση τωνκαθηκόντων του, αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία τωνεργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων του, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τηβελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.»

Στις 16 Ιουνίου 2020 κατατέθηκε ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξανδρου Αυλωνίτη, την οποία συνυπέγραψαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ζητά την άμεση στήριξη των Φιλαρμονικών Μουσικών Σωματείων της Κέρκυρας.

Ύστερα από την ερώτηση, στις 15-7-2020 μας απεστάλη Απάντηση, την οποία υπογράφει η Υπουργό Πολιτισμού. Η απάντηση είναι εξαιρετικά σύντομη και γενικόλογη, ενώ δεν απαντώνται πραγματικά τα θέματα που τέθηκαν με την ερώτηση μας και κυρίως δεν λαμβάνονται υπόψητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να επανέλθει η ομαλότητα κατά τη διενέργεια των μαθημάτων πνευστών οργάνων. Επιπλέον, η Υπουργός δεν μας αναφέρει εάν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για τη διενέργεια δοκιµών / προβών και µικρών εκδηλώσεων.

Υπό αυτή την έννοια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η υπεκφεύγουσα απάντηση αυτή καλύπτει στην πραγματικότητα τα θέματα που τέθηκαν από την Ερώτηση μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7400/16.6.2020 Ερώτηση με θέμα:

«Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης του μαρασμού των Φιλαρμονικών μουσικών σωματείων»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7400/16.6.2020 Ερώτησης ………. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα Φιλαρμονικά μουσικά σωματεία της Κέρκυρας, -όπως άλλωστε κάθε φιλαρμονικόσωματείο της χώρας- παράγουν πολιτισμό, τον οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό καινα στηρίξουμε με κάθε μέσο.

Με γνώμονα την αρχή αυτή, το Υπουργείο Πολιτισμού, στις αρχές του τρέχοντος έτουςεξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του, ειδική πρόσκληση για επιχορηγήσεις τωνΦιλαρμονικών Σωματείων της χώρας. Στο πλαισιο της πρόσκλησης αυτής, εγκρίθηκανεπιχορηγήσεις για 11 Φιλαρμονικές συνολικού ποσού 59.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότιουδέποτε στο παρελθόν δεν είχε εκδοθεί πρόσκληση ειδικά για τα Φιλαρμονικά Σωματεία.

Ως προς τα υγειονομικά μέτρα, την 16.5.2020 δημοσιεύθηκε η υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1867), σύμφωνα μετην οποία καθορίσθηκαν οι κανόνες επαναλειτουργίας των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,για τις οποίες αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκτοτε, οιπεριλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΥΑ κανόνες και οι κυρώσεις που τους συνοδεύουνεπαναλαμβάνονταν σε κάθε επόμενη κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιευόταν, μεμικρές διαφοροποιήσεις κάθε φορά, ανάλογα με τα υγειονομικά μέτρα, όπως επικαιροποιούνταν κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΥ.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει εκδώσει οδηγίες για τηνασφαλή διενέργεια προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, οι οποίες κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης περιλαμβάνουν και ζητήματα χορωδιών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν είναι, ωστόσο, αρμόδιο να εκδίδειοδηγίες για πολιτιστικά σωματεία perse. Και τούτο διότι το φάσμα δραστηριοτήτων τωνπολιτιστικών σωματείων είναι ευρύτατο και μπορεί να καλύπτει πληθώρα μη συναφώνοικονομικών-πολιτιστικών-κοινωνικών δράσεων, όπως εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα(πανηγύρια), μαθήματα παραδοσιακών χορών, ομάδες ανώνυμων αλκοολικών, φιλαρμονικάμουσικά σωματεία κ.λπ. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που η δραστηριότητα κάθε σωματείου καλύπτεται από οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν συναφείς δραστηριότητες, όπως εν προκειμένω η χρήση πνευστών από δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δέον όπως ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι για τους υγειονομικούς κανόνες αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ηΕπιτροπή του ΕΟΔΥ, με την οποία το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία, και ο ρόλοςτου κάθε Υπουργείου εξικνείται στο να καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν επί τη βάσει των εκάστοτε Οδηγιών και τις συνακόλουθες κυρώσεις που πρέπει να συνοδεύουν τους κανόνες αυτούς.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr