Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Έρχεται διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

Έρχεται διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

72

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν α) τακτικη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.00 και β) Ειδική Συνεδρίαση στις 21.00.

Οι προσκλήσεις του προέδρου του σώματος

Για την τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε σε 4η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το διάστημα από 1.9.2019 έως 31.12.2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
4. Έγκριση μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας σε Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
5. Έγκριση μετατροπής του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας σε Σύνδεσμο (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
6. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας.
7. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.).
8. Ορισμός Αντιπροσώπου της Κοινότητας Άνω Κορακιάνας (Δ.Ε. Φαιάκων) στην Εκκλησιαστική Επιτροπή των Δημοτικών Ναών α) Αγίου Ισιδώρου και β) Αγίου Ονουφρίου (πρώην Διακοινοτική: Δουκάδες, Γαρδελάδες, Σκριπερό, Άνω Κορακιάνα) (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
9. Καθορισμός αποζημίωσης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
10. Έγκριση του από 17.9.2019 (χρήση 2019) πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Ηλεκτρονική διαχείριση Πρακτικών, φιλολογική επιμέλεια, CD-ROM για τις Συνεδριάσεις 4η έως 10η 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
11. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2019 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
12. Πρόταση για συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διοίκησης του Βίδο (Πτυχίας). Συζήτηση για την αναθεώρηση της σύμβασης με την εταιρεία «ΙΚΟΣ Α.Ε.» (Εισηγητής ο Επικεφαλής Παράταξης κ. Γεώργιος Καλούδης).

Για την ειδική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018), β) των άρθρων 266 – 267 του ίδιου Νόμου, γ) των άρθρων 155 – 162 του ν. 3463/2006 και δ) τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε σε 5η Συνεδρίαση, Ειδική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 31.12.2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

Πηγή: www.corfupress.com