Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Η Ανδριώτη για την Παγκόσμια Ημέρα των ατόμων με αναπηρία

Η Ανδριώτη για την Παγκόσμια Ημέρα των ατόμων με αναπηρία

85

Δήλωση της Μελίτας Ανδριώτη με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, που έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα των ατόμων με Αναπηρία.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Η προστασία της αξίας και η εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά, θεμελιώδη αρχή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης & του Πολιτισμού μας, αλλά κυρίως ρητή επιταγή του Συντάγματος. Γι αυτό Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς οφείλουν να προωθούν αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία. Όλοι μας έχουμε χρέος να στηρίζουμε τα Άτομα με Αναπηρία ώστε, υπό όρους σεβασμού της αξίας τους και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, να συμμετέχουν ισοτίμως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Κι αυτό γιατί κάτω από τις συνθήκες αυτές, τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν, κατά το δυνατόν, να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άλλα μέλη του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

Πηγή: www.corfupress.com