Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Η Δ/νση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου για τις άδειες κοινόχρηστων χώρων

Η Δ/νση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου για τις άδειες κοινόχρηστων χώρων

52

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη χορήγηση αδειών κοινόχρηστων χώρων.

Αναλυτικά:

“Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την χορήγηση αδειών κοινόχρηστων χώρων, θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη των προηγούμενων, επειδή η χρήση κοινόχρηστων χώρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια είναι αυθαίρετη και συνεπιφέρει της κυρώσεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 Β.Δ. (171/Α), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 4257/14/93/Α) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4483/17 (107/Α) (αφαίρεση αντικειμένων και πρόστιμο).

Οι αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, Ερείκουσας, Οθωνών και Μαθρακίου θα υποβάλλονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας (πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη – Παλαιό Δημαρχείο). Για δε τις λοιπές Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων και Φαιάκων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Τμήματα των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων.”

Πηγή: www.corfupress.com