Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 2η χρονιά “Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 2η χρονιά “Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις

78
0

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής με ειδίκευση τη διδασκαλία πιάνου, σε μουσικούς, σε φοιτητές μουσικών σπουδών, σε σπουδαστές πιάνου, σε δασκάλους πιάνου
όλων των βαθμίδων και όλων των πεδίων απασχόλησης που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παιδαγωγικής του πιάνου.

(α) Γνωρίζω το πιάνο διευρευνώντας τους ήχους του
(β) Αυτοσχεδιασμός και κλασικό πιάνο: μια σχέση πολλών αιώνων
(γ) Άτυπη – μη τυπική μάθηση στη διδασκαλία του πιάνου
(δ) Στυλιστικός αυτοσχεδιασμός
(ε) Άτυπη μάθηση και δεξιοτεχνία στο πιάνο
(στ) Αυτοσχεδιασμός – γραφική παρτιτούρα – σύνθεση
(ζ) Άτυπη μάθηση και απομνημόνευση
(η) Αυτοσχεδιασμός και Prima Vista «Η χρήση του αυτοσχεδιασμού και της άτυπης μάθησης για το μάθημα του κλασικού πιάνου»

Αθηνά Φυτίκα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης
παρακολούθησης, ώστε η μελέτη των επιμορφούμενων να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το προσωπικό τους πρόγραμμα. Η παρακολούθηση σύγχρονων διασκέψεων
ενθαρρύνεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Οι σύγχρονες διασκέψεις θα
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 7-9 μ.μ. και ένα Σάββατο το μήνα 4-6 μ.μ. Αναλυτικό
πρόγραμμα των διασκέψεων θα δοθεί στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του
προγράμματος Η διαδικασία παρακολούθησης τόσο στη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη μορφή της παρέχει σημαντική ευελιξία και καταγράφεται

α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων,

β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

γ) μέσω των ασκήσεων, ερωτηματολογίων και εργασιών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον διδάσκοντα/στους διδάσκοντες κάθε διδακτικής ενότητας, ή

δ) μέσω των υπολογιζομένων ωρών πρακτικής εξάσκησης των συμμετεχόντων για την
ανάπτυξη των διδακτικών τους δεξιοτήτων. Η λίστα υποχρεωτικών ασκήσεων και
εργασιών με τις ημερομηνίες παράδοσης θα αναρτάται στην ψηφιακή τάξη με την
ολοκλήρωση κάθε υποενότητας ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αλλά και τις προκλήσεις στη διδασκαλία ενός απαιτητικού μουσικού οργάνου -όπως το πιάνο- σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά επίπεδα σπουδών. Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε εφαρμοσμένες προσεγγίσεις διδασκαλίας σύγχρονων πεδίων της παιδαγωγικής του πιάνου όπως η ενσωμάτωση του σύγχρονου ρεπερτορίου και του αυτοσχεδιασμού στο μάθημα του κλασικού πιάνου, η διαμόρφωση ομαδικών τμημάτων διδασκαλίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην έννοια της συμπερίληψης και διερευνώνται τρόποι ένταξης παιδιών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μαθήματα πιάνου. Όλες οι θεματικές θα συνοδεύονται από εργαστηριακού τύπου σεμινάρια με στόχο την πλαισίωση και την υποστήριξη πρακτικά των θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της
διδασκαλίας πιάνου στον αιώνα μας. «Συμπεριληπτική διδασκαλία πιάνου για παιδιά» Μίτσυ Ακογιούνογλου.

(α) Πιάνο για όλους
(β) Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση του πιάνου
(γ) Οι μαθησιακές προκλήσεις στο μάθημα του πιάνου
(δ) Οι αισθητηριακές ιδιαιτερότητες στο μάθημα του πιάνου
(ε) Προσεγγίζοντας κινητικές αδυναμίες
(στ) Το μάθημα του πιάνου και οι γνωσιακές δυσκολίες
(ζ) Προκλήσεις που παρουσιάζουν οι δυσκολίες συμπεριφοράς
(η) Εξατομικευμένο μάθημα πιάνου: υλικό, ρεπερτόριο, προσαρμογές

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(α) Ομαδικό Πιάνο: Ιστορική Ανασκόπηση, Είδη, Στόχοι, Βιβλιογραφία
(β) Τρόποι οργάνωσης, εξοπλισμός τάξης και απαραίτητες προϋποθέσεις για αποτελεσματική διδασκαλία
(γ) Μέθοδοι για ομαδικό πιάνο και ρεπερτόριο για αρχάριους μαθητές
(δ) Μέθοδοι για ατομικό πιάνο: Προσαρμογή σε ομαδική διδασκαλία,
διασκευές και ρεπερτόριο για αρχάριους μαθητές
(ε) Η σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού: Ετήσιο πλάνο μαθημάτων
πιάνου για τον αρχάριο μαθητή
(στ) Ζητήματα πιανιστικής τεχνικής και ερμηνείας για τον αρχάριο μαθητή
(ζ) Σχεδιασμός μαθήματος για τον μαθητή μεσαίου επιπέδου: Χρησιμοποιώντας
επιλεγμένα παραδείγματα από μεθόδους ομαδικού πιάνου
(η) Πλάνο μαθημάτων για τον μαθητή μεσαίου επιπέδου: Μηνιαίοι στόχοι
«Διδασκαλία ομαδικού πιάνου: Εκπαιδευτικά οφέλη και παιδαγωγικές στρατηγικές»
Ντίνα Σαββίδου

(α) Νέες κατευθύνσεις του πιανιστικού ρεπερτορίου στον 20ο και 21ο αιώνα
(β) Σωματικότητα, μουσική χειρονομία, μορφή και μουσικό υλικό
(γ) Εν αρχή ην ο ρυθμός
(δ) Αναζητήσεις στο ηχόχρωμα και διευρυμένες τεχνικές
(ε) Προετοιμασμένο πιάνο – πηγές και παραδείγματα σημειογραφίας
(στ) Παίζοντας μαζί με έναν υπολογιστή
(ζ) Ελληνικό ρεπερτόριο και η συμβολή της παραδοσιακής μουσικής
(η) Προτάσεις για υλικό διδασκαλίας σύγχρονου ρεπερτορίου ανά μαθησιακό
επίπεδο «Διδάσκοντας το ρεπερτόριο του 20ου και 21ου αιώνα» Λορέντα Ράμου

(α) Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα του πιάνου
(β) Προβληματισμοί πάνω σταπρογράμματα σπουδών πιάνου
(γ) Η εξοικείωση των παιδιών με το χώρο της κλασικής μουσικής
(δ) Ο χώρος των μουσικών παιδαγωγικών εκδόσεων
(ε) Η αξιολόγηση των μαθητών πιάνου
(στ) Η προετοιμασία του παιδαγωγού πιάνου για τη διδασκαλία ατόμων με ιδιαιτερότητες
(ζ) Η προετοιμασία του παιδαγωγού πιάνου για τη διαχείριση του στρες, σωματική και διανοητική προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις και συναυλίες
(η) Συνεργατική μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr

Προηγούμενο άρθροΔ. Μπιάγκης: Σε κίνδυνο η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας
Επόμενο άρθροΠραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της αγωνιστικής χρονιάς στις εγκαταστάσεις της σχολής ξιφασκίας του ΑΣΑΟΚ