Καρύδης: Το σχέδιο ψηφίσματος για τα περιηγητικά λεωφορεία

33

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της «Κερκυραϊκής Συμμαχίας» το θέμα δεν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης, αλλά αυτό θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
Ειδικότερα αποφασίζει να ζητήσει:
1. Να προβλεφτεί στο σχετικό νομοσχέδιο ρύθμιση, που να ορίζει ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, η αδειοδότηση, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων( κόκκινων λεωφορείων) αποφασίζονται από το Δήμο στον οποίο θα κυκλοφορούν αυτά, με τη τελική έγκριση να λαμβάνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Να παραληφθεί η σχεδιαζόμενη πρόβλεψη ότι τα παραπάνω θα καθορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών.
3. Η ανάγκη να έχουν οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού την αρμοδιότητα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, απαιτείται όχι μόνο για τη στοιχειώδη εφαρμογή της αρχής της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και από το γεγονός ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα πως μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών που μεταξύ άλλων πλήττεται από ανυπέρβλητα κυκλοφορικά προβλήματα.
4. Να προβλεφτεί τέλος η δυνατότητα των Δήμων να επανεξετάσουν τις ήδη χορηγηθείσες άδειες λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων με κριτήρια τις συνθήκες σε κάθε περιοχή κυκλοφορίας τους και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Η παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί:
1) Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
2) Στον Υπουργό Τουρισμού.
3) Στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
4) Στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.
5) Στην Περιφερειάρχη και το ΠΣ Ιονίων Νήσων.
6) Στους Βουλευτές Κέρκυρας και Ιονίων Νήσων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Παράταξης
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Πηγή: www.corfupress.com