Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑ – Ανάκληση της άδειας πυροπροστασίας στο Αχίλλειο

ΚΕΡΚΥΡΑ – Ανάκληση της άδειας πυροπροστασίας στο Αχίλλειο

42

Στην ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας στο Αχίλλειο προχώρησε το τμήμα Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο έπαυσαν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγήθηκε και συγκεκριμένα: το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο δεν λειτούργησε, ενώ το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης δεν ήταν εγκατεστημένο εντός του ανεξάρτητου χώρου.

Οι τροχήλατοι φορητοί πυροσβεστήρες δεν είχαν συντηρηθεί από τριετίας

Το βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυρός προστασίας δεν ήταν διαθέσιμοι προς έλεγχο

Η επιχείρηση δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυρόπροστασίας εν ισχύ.

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr