Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Κέρκυρα: Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» φώτισαν δρόμους ανάπτυξης

Κέρκυρα: Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» φώτισαν δρόμους ανάπτυξης

79

Το Συνέδριο “Βιώσιμη Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη: Πολιτιστικές Διαδρομές” πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συνεδρίων του Ιονίου Πανεπιστήμιου στην Ιόνια Ακαδημία, με τα συμπεράσματα του να αποτελούν  χρήσιμα εργαλεία αξιοποίησης για το τουριστικό προϊόν της Κέρκυρας.

Το Συνέδριο που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου POLYSEMI του διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδας-Ιταλίας, είχε σκοπό να αναδείξει τη σημασία αξιοποίησης μεθόδων και συνθηκών για την δημιουργία προστιθέμενης οικονομικής, τουριστικής και κοινωνικής αξίας στον τόπο. Στις συνεδρίες και τις συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν πήραν μέρος  μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης,  εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, πολλοί Πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες καθώς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου σήμερα θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο/workshop με θέμα: Σχεδιασμός Βιώσιμων Πολιτιστικών Διαδρομών με συντονιστή τον Γιώργο  Καρυδάκη, Επίκουρο Καθηγητή, Συντονιστή  Ερευνητικής οµάδας Ευφυούς Αλληλεπίδρασης στο Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συνέδριο

Είχε  στόχο να ενημερώσει σχετικά µε την αυξανόμενη σημασία αξιοποίησης των εργαλείων της Δημιουργικής Οικονομίας. Το Συνέδριο εξέτασε  τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των πολιτιστικών διαδρομών  και η δημιουργία προστιθέμενης πολιτιστικής, οικονομικής, τουριστικής αλλά και κοινωνικής αξίας. Στις συνεδρίες και τις συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν αναλύθηκαν  τα κυρίαρχα στοιχεία μιας στρατηγικής με ποιοτικά χαρακτηριστικά  όπως: ο σωστός χωρικός εντοπισμός, η συνεκτική ιδέα της Διαδρομής, ο εντοπισμός του κοινού στο οποίο απευθύνεται, οι πηγές χρηματοδότησης, η κατάρτιση ενός marketingplan με πρόταση για branding, η τεκμηριωμένη ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ο εντοπισμός των ευκαιριών ανάπτυξης, η διασφάλιση των απαραίτητων συνεργειών στην τοπική κοινωνία και τέλος η αξιοποίηση αλλά και προστασία των διαθέσιμων πόρων.

Τι συζητήθηκε

Ειδικότερα τα θέματα, που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν σε ειδικά πάνελ ήταν:

 -Το στοίχημα της βιωσιμότητας των πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων

Συντονιστής: Ηλίας Νικολάϊδης, Senior Editor του Οργανισµού Έρευνας και Ανάλυσης ∆ιαΝΕΟσις με συμμετέχοντες στο πάνελ τους: Νικόλα  Γιατροµανωλάκη ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισµού, Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,  Ρόδη Κράτσα, ΠΙΝ Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρο  ΕΟΤ , Νικόλαο Χειρδάρη αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, Φοίβο Μυλωνά καθηγητή Ιονίου Πανεπιστημίου & Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλος, Πρόεδρο ∆Σ Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου

«Βιώσιµες πολιτιστικές διαδροµές και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας: Η σηµασία του σωστού σχεδιασµού»

Συντονιστής: Γιάννης Ζηρίνης, Εµπειρογνώµονας σε θέµατα ΕΣΠΑ και Πολιτιστικού Τουρισµού

Συµµετέχοντες: Μερόπη Υδραίου, ∆ήµαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Αναστάσιος Περιµένης, Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ ΑΕ , Κωνσταντίνος Ζήκος, Πρώην Πρόεδρος ΕΟΤ, Μέλος του ∆Σ του Marketing Greece, Τένια Ρηγάκου, Προϊσταµένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

«Καινοτόµες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές: ∆ιατοµεακές συνέργειες και χρήση της τεχνολογίας»

Συντονιστής: Νικόλας Καραχάλης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξηςτου Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Συµµετέχοντες: Αδαµαντία Πατέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τµήµατος Τουριστικής Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών, Ιονίου Πανεπιστηµίου Γιάννης Ζάρας, Ιδρυτής, ∆/νων Σύµβουλος Big olive Ευφροσύνη Τσακίρη, ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, µέλος Εργαστηρίου Πολεοδοµικής Σύνθεσης Ανδρέας Φατούρος, Συνιδρυτής & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Clio Muse (εφαρµογές ακουστικών θεµατικών ξεναγήσεων) ∆ωροθέα Παπαθανασίου, Ερευνήτρια ΑRTIFACTORY, Μέλος ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), Μέλος ΣΕΠ Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Οι παρουσιάσεις

Επίσης αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα από εξειδικευμένους ομιλητές:

«Mελέτη για τις ψηφιακές πολιτιστικές διαδροµές» στο πλαίσιο του προγράµµατος Polysemi, Interreg Ελλάδας – Ιταλίας από τον  Γιώργο Καρυδάκη, Επίκουρο Καθηγητή, Συντονιστή Ερευνητικής οµάδας Ευφυούς Αλληλεπίδρασης, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η δυναµική του Πολιτιστικού και ∆ηµιουργικού Τοµέα και του Τουριστικού Τοµέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» από τον  Γιώργο Μιχαήλ Κλήµη, Καθηγητή Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων Ενηµέρωσης και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου.

«Οι Πολιτιστικές ∆ιαδροµές στο Marketing του Ελληνικού Τουρισµού» από τον  Γιώργο ∆ρακόπουλο, Ιδρυτή και ∆. Σ. της Tourism Generis.

«Χρηµατοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση βιώσιµων πολιτιστικών διαδροµών» από τον Γιάννη Ζηρίνη, Εµπειρογνώµονα σε θέµατα ΕΣΠΑ και Πολιτιστικού Τουρισµού.

«Οι πολιτιστικές διαδροµές του Συµβουλίου της Ευρώπης και οι ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες» από τον  Eladio Fernández-Galiano, Ειδικό Σύµβουλο Πολιτιστικών ∆ιαδροµών του Συµβουλίου της Ευρώπης

«Γεφυρώνοντας την πολιτιστική κληρονοµιά µε τις δηµιουργικές βιοµηχανίες, νέες διαδροµές, νέες απόψεις, νέες αγορές» από τον  Aldo Di Russo, Ειδικό Σύµβουλο Πολιτιστικών ∆ιαδροµών και Πολυµέσων.

Τέλος το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έκανε η  Μόνικα Τσιλιµπέρδη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr