Κέρκυρα | Ποιοι εκλέχθηκαν στο Νομαρχιακό παράρτημα της ΟΤΟΕ

39

Στις 14 Ιανουαρίου 2020 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου του Νομαρχιακού Παραρτήματος Κέρκυρας της ΟΤΟΕ. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν πολύ ικανοποιητική και μετά από την καταμέτρηση εκλέχτηκαν για το παράρτημα 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά, τα οποία συνήλθαν σε σώμα την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και μετά από ψηφοφορία μοιράστηκαν τα καθήκοντα ως εξής:

Α! Γραμματέας: Πελάης Γιάννης           (Άλφα Τράπεζα)

Β! Γραμματέας: Καζιάνης Αλέξανδρος  (Τράπεζα Πειραιώς)

Γ! Γραμματέας: Διαβάτης Σπύρος          (Τράπεζα Πειραιώς)

Οργανωτικός Γραμματέας: Κουλούρης Σπύρος       (Τράπεζα Ελλάδος)  και

Μέλος: Ασπιώτης Αντώνης       (Τράπεζα Πειραιώς)

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι:

Βάρελης Κώστας   ( Εθνική Τράπεζα) και

Βλάχος Δημήτρης       (Εθνική Τράπεζα).

Πηγή: www.startmediacorfu.gr