Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Κι όμως! Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε το εργοστάσιο απορριμμάτων της...

Κι όμως! Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

32

Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρεται στην δημοσίευση το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόννων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), ανά έτος.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Σ.Α.,

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,

— μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των Α.Σ.Α., με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

— μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης,

— μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας),

— μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος,

— μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών,

— μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κομπόστ προδιαλεγμένου οργανικού,

— μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και την 6ετή κανονική λειτουργία, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 6 έτη.

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr