Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα “Πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα με το άρθρο 9 της από 20-3-2020 Πράξης...

“Πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα με το άρθρο 9 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- Κατάργηση τώρα αιτείται η ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής”

39

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης:

Ο Βουλευτής Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Μπιάγκης μαζί με την υπόλοιπη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν Τροπολογία-Προσθήκη στο Νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, Πέμπτη 8-4-2020 στην Ολομέλεια της Βουλής ζητώντας την κατάργηση του άρθρου 9 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δίνει την ευχέρεια στους εργοδότες να αποφασίζουν μονομερώς και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους εργαζόμενους για την μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μία ιδιότυπη εκ περιτροπής μερική απασχόληση για το 50%-100% του προσωπικού τους.

Κατά τον κ. Μπιάγκη: «Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας και να σωθούν οι θέσεις εργασίας και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να εφαρμόσει ανάλογη πολιτική με εκείνη που εφαρμόζουν τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., δηλαδή της αναπλήρωσης των μισθών από το κράτος και τους εργοδότες οι οποίοι στηρίζονται. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, δεδομένων των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στην Ε.Ε. και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Κεντρικής Ευρωπϊκής Τράπεζας να σταματήσει την προώθηση τέτοιων διατάξεων που εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους και πλήττουν βάναυσα το εργατικό δυναμικό της χώρας».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
*Επισυνάπτεται όλο το κείμενο της Τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.3.2020 Π.Ν.Π. “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” (Α’68) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέμα: «Κατάργηση άρθρου ένατου της από 20-3-2020 ΠΝΠ»

Α. Αιτιολογική έκθεση
Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας και να σωθούν οι θέσεις εργασίας και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, θα πρέπει και η Ελλάδα να εφαρμόσει ανάλογη πολιτική με εκείνη που εφαρμόζουν τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. δηλαδή της αναπλήρωσης των μισθών από το κράτος και τους εργοδότες οι οποίοι στηρίζονται.
Οι δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, καθώς μετά τις αποφάσεις της Ε.Ε. οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν ισχύουν πια για το 2020 και επιπροσθέτως, συμμετέχουμε πλέον, λόγω της κρίσης, στο QE. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε από εκεί ρευστότητα με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και βέβαια η κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.
Αντί αυτών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε, παρά τα μέτρα στήριξης της Ε.Ε., εκτός από την αποσπασματική ενίσχυση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και επιχειρήσεων να παράσχει στους εργοδότες την ευχέρεια από 20/3/2020 και μετά να αποφασίζουν μονομερώς και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση (σε αντίθεση με το ισχύον εργατικό δίκαιο) τη μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μια ιδιότυπη εκ περιτροπής και ταυτόχρονα -μερικής απασχόλησης για το 50-100% του προσωπικού του. Πρόκειται, δηλαδή, για μια βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας που επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη σε όποιους από τους εργαζόμενούς του επιθυμεί (σε αντίθεση με το ισχύον εργατικό δίκαιο) ή και σε όλους. Οι εργαζόμενοι σε αυτή την περίπτωση εργάζονται δύο εβδομάδες το μήνα (δηλαδή 10-12 ημέρες μηνιαίως) και επομένως λαμβάνουν τον μισό (ή και λιγότερο) μισθό. Στην περίπτωση δε που ταυτόχρονα υπάρξει μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερική, εργάζονται μισές μέρες και μισές ώρες, το εισόδημα των εργαζομένων μειώνεται μέχρι και 75%.
Με απλά λόγια, το μέτρο του άρθρου ένατου, αντίθετα με ό,τι επαγγέλλεται η αιτιολογική έκθεση, δηλαδή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, επιφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και προκαλεί περαιτέρω κατακερματισμό και αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, συντείνοντας στη δημιουργία κλίματος «γαλέρας» στην αγορά εργασίας της χώρας μας.
Η Υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου ένατου (ΦΕΚ 1161 Β/3-4-2020) μετά τις αντιδράσεις εργαζομένων και κομμάτων προσπαθεί να «φτιασιδώσει» την νομοθετική πρόβλεψη, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις, ο πυρήνας όμως του άρθρου και τα προβλήματα που δημιουργεί παραμένουν.
Για όλους αυτούς τους λόγους, με την τροπολογία αυτή προτείνεται η κατάργηση του άρθρου ένατου από τότε που ίσχυσε ώστε να εφαρμόζεται όπου χρειάζεται το ισχύον εργατικό δίκαιο που προβλέπει την εκ περιτροπής εργασία ή την μετατροπή της πλήρους σε ημιαπασχόληση αλλά με συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.3.2020 Π.Ν.Π. “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” (Α’68) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Β. Προτεινόμενη ρύθμιση

Νέο Άρθρο …..
Το άρθρο ένατο της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α68) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

Πηγή: www.startmediacorfu.gr