Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τμ. Κέρκυρας για τα θέματα ύδρευσης& αποχέτευσης της...

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τμ. Κέρκυρας για τα θέματα ύδρευσης& αποχέτευσης της Κέρκυρας

25

Θέματα σχετικά με την Ύδρευση &Αποχέτευση του Νησιού απασχόλησαν τη Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο τακτικής συνεδρίασης του Οργάνου, όπου και έλαβε θέση επί του θέματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται κάτωθι:

«Οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελούν  δημόσιο αγαθό σχετιζόμενο με την ίδια τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με κατάλληλο επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό επεμβαίνουν  στον υδρολογικό κύκλο, με σκοπό την απόδοση νερού στους πολίτες, προς χρήση και μετά απ’ αυτή στο περιβάλλον, με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος, με την ευθύνη αφενός της κάλυψης των σημερινών αναγκών, αφετέρου του σχεδιασμού για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών. Δεν νοείται αναπτυξιακός σχεδιασμός για ένα τόπο αν δεν συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των ζωτικών αναγκών της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στην περίπτωση της Κέρκυρας μια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης καλείται  να αντιμετωπίσει, λόγω της συνεχούς αύξησης των αναγκών ύδρευσης, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, σύνθετα προβλήματα τα οποία αφορούν:

1.Στα σημεία υδροληψίας, τα οποία είναι διάσπαρτα, με διαφορετική ποιότητα και επάρκεια νερού και με διαφορετικού τύπου αντλιοστάσια, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές του νησιού να έχουν συχνά προβλήματα ύδρευσης.

2.Στα δίκτυα ύδρευσης όπου υπάρχουν επιμέρους διαφορετικά δίκτυα σε διάφορους οικισμούς και  περιοχές, που παραμένουν αχαρτογράφητα, αρκετά από αυτά πεπαλαιωμένα και ίσως με ακατάλληλα υλικά (με αποτέλεσμα συνεχείς αστοχίες και βλάβες). Επιπλέον, πολλά χιλιόμετρα δικτύου διατρέχουν αγροτικές περιοχές εκτός σχεδίου με άγνωστες διαρροές και τυχόν παράνομες συνδέσεις.

3.Στα δίκτυα αποχέτευσης και στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, όπου αυτά υπάρχουν, με ελλιπή συντήρηση, πολλά δεν λειτουργούν και ορισμένα δεν έχουν καν παραληφθεί.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr