Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα «Βοήθεια στο Σπίτι»: 50 μόνιμες θέσεις για Κέρκυρα-Παξούς

«Βοήθεια στο Σπίτι»: 50 μόνιμες θέσεις για Κέρκυρα-Παξούς

39

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2020 σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται συνολικά 368 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 730 Τεχνολογικής 634 Δευτεροβάθμιας και 1.177 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Στους τρεις Δήμους της Κέρκυρας αναλογούν 49 θέσεις (19 στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων, 18 στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, 12 στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας) και μία θέση στο Δήμο Παξών.

Η προκήρυξη ορίζει την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έναρξη την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και λήξη την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσει και άλλη προκήρυξη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που θα είναι ειδική και θα αφορά θέσεις ΑμεΑ και άλλων ειδικών κατηγοριών. Σε αυτή την προκήρυξη θα περιλαμβάνονται και τρεις θέσεις για τους Αβάθμιους ΟΤΑ Κέρκυρας.

Υπενθυμίζεται ότι νυν εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα λάβουν την ειδική μοριοδότηση των 17 μορίων Χ 84 μήνες για το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στην στήλη με ή χωρίς εμπειρία. Η εντοπιότητα δεν προτάσσεται της ειδικής εμπειρίας.

Οι θέσεις στους Δήμους Κέρκυρας-Παξών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ)
Κοινωνιολόγων: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 1 θέση, Βόρειας Κέρκυρας 1 θέση, Νότιας Κέρκυρας 1 θέση.
Ψυχολόγων: Βόρειας Κέρκυρας 2 θέσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ)
Διοικητικού-Λογιστικού: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 4 θέσεις, Βόρειας Κέρκυρας 2 θέσεις, Νότιας Κέρκυρας 1 θέση.
Νοσηλευτών: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 1 θέση, Βόρειας Κέρκυρας 1 θέση, Νότιας Κέρκυρας 2 θέσεις.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΕ)
Βοηθών Νοσηλευτών: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 4 θέσεις, Βόρειας Κέρκυρας 4 θέσεις, Νότιας Κέρκυρας 1 θέση.
Διοικητικού-Λογιστικού: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 1 θέση, Βόρειας Κέρκυρας 1 θέση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ)
Βοηθών προσωπικού-οικογενειακών βοηθών: Κεντρικής Κέρκυρας-Διαποντίων 8 θέσεις, Βόρειας Κέρκυρας 7 θέσεις, Νότιας Κέρκυρας 7 θέσεις.
Οικογενειακών Βοηθών Δήμος Παξών 1 θέση.

Το ιστορικό του προγράμματος

Το κοινωνικού χαρακτήρα πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ξεκίνησε το 2002 στηριγμένο σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια η χρηματοδότηση (60 εκ € ετησίως) γίνονταν από εθνικούς πόρους. Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σε αυτό απασχολούνται 3.250 συμβασιούχοι σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα έληξε το 2017 και παρατάθηκε για δύο ακόμα χρόνια. Ωστόσο τον Δεκέμβριο 2018, είχε ψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα από τη Βουλή (συμπεριλαμβανομένης και της ΝΔ) σχετική τροπολογία για προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ πρόσληψης 3.250 τακτικού προσωπικού, με αυξημένη μοριοδότηση για τους σημερινούς συμβασιούχους. Τον Απρίλιο 2019, οι Δήμοι προσέθεσαν στους Οργανισμούς τους τις αντίστοιχες θέσεις των υπηρετούντων ως συμβασιούχοι στο πρόγραμμα, προκειμένου να προκηρυχτούν οι μόνιμες θέσεις. Σε ό, τι αφορά την Κέρκυρα ( πρώην ενιαίος Δήμος) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εργάζονται 49 συμβασιούχοι (κοινωνικοί λειτουργοί, οικιακοί βοηθοί, νοσηλευτές κ.α.) προσφέροντας υπηρεσίες εδώ και 17 χρόνια σε περίπου 3000 ευάλωτους συμπολίτες μας (ηλικιωμένους- ΑμΕΑ κλπ), ενώ στους Παξούς οι εργαζόμενοι είναι δύο.

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της προκήρυξης πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της προκήρυξης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Τα παράβολα
Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας [81 Φορέας Δημοσίου [81 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέ- ρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) κατατίθενται στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.
Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ (β΄ επικουρικός πίνακας, κωδ. θέσεων 1448 έως 1461).
Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr