Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Βόρεια Κέρκυρα: Το πρώτο σύγχρονο Μικρό Πράσινο Σημείο – Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π  στις Σινιές

Βόρεια Κέρκυρα: Το πρώτο σύγχρονο Μικρό Πράσινο Σημείο – Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π  στις Σινιές

31

Οι βάσεις για το πρώτο σύγχρονο Μικρό Πράσινο Σημείο – Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π  στις Σινιές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών εγκαινιάστηκαν  με την συνομολογούμενη συνεργασία  που υπογράφηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 από τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη και τον πρόεδρο της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΙΝ.ΠΡΑΞΗ»  Νίκο Σαρακηνό, παρουσία της αντιδημάρχου κυκλικής οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλας Κόκκαλη και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Σινιών Κώστα Ρεβενιώτη.

ΓΕΝΙΚΑ:

  • Σύμφωνα νε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) , το δίκτυο Πράσινων σημείων και των  Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π)  αποτελεί κομβικό στοιχείο στη διαχείριση αποβλήτων  διότι είναι σημαντικό μέτρο για την εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή και στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
  • Αντίστοιχη αξία για τη διαχείριση των αποβλήτων προσδίδεται και από τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων όπου προτείνεται η υλοποίηση δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων  Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή.
  • Τα Πράσινα Σημεία  αποτελούν σημαντικό κομμάτι  των συστημάτων ανακύκλωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική επίδοση των συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με την εκτροπή σημαντικού ποσοστού των οικιακών στερεών αποβλήτων σε αυτά.
  • Σύμφωνα με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α 2012) ως Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή ορίζεται  χώρος οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίο ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πράσινα σημεία.

Ειδικότερα:

ΣΕ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΜΕ  Το Πράσινο Σημείο και το   Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή της ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΙΝΙΩΝ:

  • στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών  που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών.
  • Στη δυνατότητα χωριστής εναπόθεσης από τους δημότες ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό Κ.Λ.Π.) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση –στον  οργανωμένο χώρο ( με κήπο και φυτά της περιοχής), που είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος  με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.
  • Στο Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή ισχύουν τα προαναφερόμενα για  το μικρό πράσινο σημείο συνδυαστικά  με εκπαίδευση για τη Διαλογή στην Πηγή, όπου και ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

«Η  ανακύκλωση , τόνισαν και οι δύο πλευρές, δεν αποτελεί μόνο την υποχρέωση μας προς το περιβάλλον  και όσα μας προσφέρει καθημερινά, αλλά είναι η μόνη ρεαλιστική λύση προκειμένου να διαχειριστούμε την υφιστάμενη κατάσταση των απορριμμάτων, αυξάνοντας τα ποσοστά της και μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ».

Πηγή: www.startmediacorfu.gr