Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Εκλογές στον ΑΟ Κέρκυρα για νέο ΔΣ

Εκλογές στον ΑΟ Κέρκυρα για νέο ΔΣ

15

Δυνάμει του απο 31η Μαΐου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Α.Ο. Κέρκυρα, συγκαλείται Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στις δημοτικές εγκαταστάσεις στο Φαληράκι.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του σωματείου μας

2.Τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο
78 του Αστικού Κώδικα με το Νόμο 4726/2020.

•Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:00 π.μ.

•Σημείωση: Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 έτσι
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της πολιτικής προστασίας

Πηγή: www.startmediacorfu.gr