Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Μηχάνημα μοριακού ελέγχου στη Γενική Κλινική “Α.Μάστορας”

Μηχάνημα μοριακού ελέγχου στη Γενική Κλινική “Α.Μάστορας”

41

Η ανακοίνωση της Γενικής Κλινικής Κέρκυρας:

Με µεγάλη µας χαρά σας ανακοινώνουµε , ότι η Γενική Κλινική Κέρκυρας πάντα
πρωτοπόρα, απέκτησε και τοποθέτησε σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, µηχάνηµα
µοριακού ελέγχου για την ανίχνευση του κορωνοιού.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας µηχάνηµα, το οποίο είναι
εγγεγραµµένο στο µητρώο του ΕΟ∆∆Υ, λειτουργεί µε όλες τις νόµιµες πιστοποιήσεις και
δίνει ασφαλή αποτελέσµατα εντός 90 λεπτών.
Για άλλη µια φορά θέλουµε να διαβεβαιώσουµε τους κατοίκους και τους επισκέπτες του
νησιού µας, ότι µε τις προσπάθειες όλων µας, η Κέρκυρα καθίσταται ένας υγειονοµικά
επαρκής και ασφαλής προορισµός.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr