Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα O ΣΕΠΕ για την καθυστέρηση παράδοσης του σχολικού κέντρου στα Βραγκανιώτικα

O ΣΕΠΕ για την καθυστέρηση παράδοσης του σχολικού κέντρου στα Βραγκανιώτικα

18

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων στην Κέρκυρα και αφορούν στην κατάσταση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων οφείλονται στην έλλειψη σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικής χρηματοδότησης προς την κατεύθυνση επίλυσής τους. Όμως οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποπεράτωση και στην τελική παράδοση του  Σχολικού Κέντρου Βραγκανιωτίκων δεν […] Πηγή: www.startmediacorfu.gr