Αρχική Ιόνια Νησιά Ιόνια Νησιά | Έναρξη δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ιόνια Νησιά | Έναρξη δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

79

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας :

Την έναρξη δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων σηματοδοτεί η χθεσινή υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) και πιο συγκεκριμένα του εταίρου αυτού την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η επιχειρησιακή συμφωνία προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης 16.190.493 ευρώ υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον Πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά Φωκίων Αλγιανάκογλου, παρουσία του κ. Γεώργιου Π. Χονδρογιάννη, Προέδρου Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων και του κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Προέδρου της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» και Αντιπροέδρου της εταιρείας Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ».

Προτεραιότητες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 είναι η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ, προώθηση της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας, αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές, προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

Να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ότι ουσιαστικά με την επιχειρησιακή συμφωνία ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την έκδοση προσκλήσεων δράσεων, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να επιδοτηθούν και να τύχουν ενίσχυσης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας δήλωσε τα εξής:

«Μετά από πολλαπλές προσπάθειες του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, σε άψογη συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πραγματοποιείται σήμερα η υπογραφή της Επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ ΠΙΝ και του μεγαλύτερου φορέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην χώρα, του ΕΦΕΠΑΕ και πιο συγκεκριμένα του εταίρου αυτού την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μέσα από αυτό το σύμφωνο συνεργασίας θα προκηρυχθούν δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής μας προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης 16 και πλέον εκ. Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η βέλτιστη ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας και επιπλέον θα ενισχυθεί η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή μας, με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών διακρίσεων».

Πηγή: https://www.startmediacorfu.gr/ionia-nhsia-eidhseis/ionia-nisia-enarxi-draseon-enischysis-tis-epichirimatikotitas-mikromeseon-epichiriseon/