Αρχική Ιόνια Νησιά Σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Η ημερήσια...

Σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Η ημερήσια διάταξη

35

Η νέα πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα για την έκτακτη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Το όργανο θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 15.00 το μεσημέρι 

                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ )

   Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, το άρθρο 10, την  αριθμ. 11/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου  2020 και ώρα 15:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Πρόταση Ψηφίσματος για την Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Μητέρα Ελλάδα, 21 Μαΐου 1864, και το μέλλον της Περιφέρειας Ιόνιών Νήσων.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η :   Για την μεταφορά μαθητών, ενόψει επανέναρξης των μαθημάτων.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η :  Ενέργειες προώθησης ολοκλήρωσης του έργου του κτηρίου του Νοσοκομείου στο Πλατύ Καντούνι της Κέρκυρας και επανεκκίνηση εργολαβίας που επί χρόνια μένει ανενεργή.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η :   Λήψη μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό. Επανεκκίνηση τουριστικού τομέα.  

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨ κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η :   Η μη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της δομής απεξάρτησης του ΓΝΚ “Διάπλους”.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο εστίασης και τουρισμού και των εργαζομένων σε αυτές.

Επερωτούσα : Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Μέτρα προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο.

Επερωτούσα : Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης και 2ης , συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος για την εκτέλεση των Υποέργων Τεχνικών Συμβούλων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Υποδομών και Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

ΘΕΜΑ 3ο: 3η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: 5η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Γενική Δ/νση Διοίκησης , Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΚ από 1/11/2018 έως 31/10/2019.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κωδ. ΙΟΝ87 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4148) με τίτλο ” Δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν ”

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Δ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια της πράξης ”AI SMART”.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 118-10/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τίτλο  ¨Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ¨Κατασκευή αίθουσας Γυμναστικής & Αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο Νυμφών¨, ως προς τον κύριο του έργου, όπου αντικαθιστάται ο Δήμος Κέρκυρας με τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. 

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 10ο: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος – Κουρής.

Γενική Δ/νση Τουρισμού Παραγωγής και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 11ο: Εισήγηση για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Κεφαλληνίας – Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη » (Γρ.Αντιπ/χη ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης)

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

ΘΕΜΑ 12ο: Επικαιροποίηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων 

(Π.Ε. Κεφαλλήνιας & Π.Ε. Ιθάκης) – Δήμου Αργοστολίου – Δήμου Ληξουρίου – Δήμου Σάμης – Δήμου Ιθάκης – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος – Κουρής.

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018).

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. 

ΘΕΜΑ 14ο: Διευκόλυνση διέλευσης των κατοίκων των περιοχών Λευκάδας, Πρέβεζας και Ακτίου – Βόνιτσας, από τα διόδια της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης..

ΘΕΜΑ 15ο: Η νομιμότητα της ανάθεσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας και οι επιπτώσεις στην ΠΙΝ.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ¨, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 16ο: Η ανιστόρητη αναφορά για τον Ι. Καποδίστρια και προτεινόμενες δράσεις και ενέργειες για αποκατάσταση και προβολή της ιστορικής προσωπικότητας του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Συμμαχία¨, κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 17ο: Το σχέδιο της Περιφέρειας σχετικά με τη Διαχείριση των ΑΣΑ στα Ιόνια νησιά.

Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑ 18ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Ληξουρίου  για την  υλοποίηση  του  έργου : :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ  Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη – Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                                                                             Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

                                      Νικόλαος Μουζακίτης                                    

PAGE  

PAGE  3

Πηγή: www.startmediacorfu.gr