Αρχική Πολιτιστικά ΔΗΠΕΘΕ: Έκτακτα θεατρικά εργαστήρια 2020

ΔΗΠΕΘΕ: Έκτακτα θεατρικά εργαστήρια 2020

124

Στα πλαίσια του Νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2020, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ, σκηνοθέτις, Βαρβάρα Δούκα, θα πραγματοποιήσει δύο θεματικά εργαστήρια με άξονα την Υποκριτική και την Σκηνοθεσία.

1) Εργαστήριο Υποκριτικής και Ρεπερτορίου για επαγγελματίες ηθοποιούς , είτε ανθρώπους με αποδεδειγμένη πείρα στην σκηνική εμπειρία, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τα υποκριτικά τους εργαλεία, τις δυνατότητες προσέγγισης ρόλων και ρεπερτορίου, καθώς και την προσωπική τους αυτοβελτίωση, μέσα από τεχνικές που θα ανιχνεύσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 12

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 2 ώρες την εβδομάδα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στα εξής mail: [email protected] και [email protected] (απαραίτητα και στα δύο), με την ένδειξη: ‘Συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων Υποκριτικής’, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από : α)Στοιχεία Συμμετέχοντος (απαραίτητο το κινητό τηλέφωνο)
β) Σύντομο Βιογραφικό με φωτογραφία
γ) Σημείωμα πρόθεσης /κινήτρου για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εργαστήριο

2) Εργαστήριο Σκηνοθεσίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές, θα κληθούν να λάβουν εργαλεία για το ανέβασμα ενός έργου του παγκόσμιου ρεπερτορίου, και να κατανοήσουν τα βασικά βήματα που καλείται να ακολουθήσει ένας σκηνοθέτης.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 12

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 2 ώρες την εβδομάδα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στα εξής mail: [email protected] και [email protected] (απαραίτητα και στα δύο), με την ένδειξη: ‘Συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων Σκηνοθεσίας’, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από : α)Στοιχεία Συμμετέχοντος (απαραίτητο το κινητό τηλέφωνο) β) Σύντομο Βιογραφικό με φωτογραφία γ) Σημείωμα πρόθεσης /κινήτρου για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εργαστήριο.

Για κάθε εργαστήριο θα γίνει επιλογή συμμετεχόντων , και το κάθε τμήμα δε θα υπερβεί τους 10 συμμετέχοντες.

Πηγή: www.corfupress.com