Αρχική Πολιτιστικά Παρουσίαση των δίγλωσσων γλωσσαρίων του γερμανικού τομέα του ΤΞΓΜΔ

Παρουσίαση των δίγλωσσων γλωσσαρίων του γερμανικού τομέα του ΤΞΓΜΔ

56

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την TermCoord, τη διεύθυνση ορολογίας της ΕΕ, για τον εμπλουτισμό της πολύγλωσσης βάσεις ορολογίας IATE, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου προσκαλεί στην παρουσίαση των δίγλωσσων γλωσσαρίων (Γερμ.-Ελλ.) των φοιτητών/φοιτητριών του γερμανικού τομέα του τμήματος. Η παρουσίαση θα κλείσει με μια σύντομη αναφορά στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN EL που είναι η Εθνική Υποδομή μέσω της οποίας τεκμηριώνονται, διασυνδέονται και διατίθενται στην ερευνητική κοινότητα γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και υπηρεσίες. Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου  2020 & Ώρα: 15.00-17.00. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Κτίριο Ιπποκράτης, αίθουσα «Χ. Κατσούλη» (πρώην Ι3)

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr